Råsjö finnby

Råssjö by är belägen i Borgsjö socken, Ånge kommun.
Byn ligger ca 12 km söder om  Ånge.

Första torpet som ligger på sjöns södra sida upptogs omkring 1618 av Jon Jonsson Pulkkinen. Det var Jon Jonsson Pulkkinens andra nedsättning i gränsområdet Medelpad/Hälsingland. Hans första nedsättning skedde i Saxen, Torps socken. Det torpet överlät han på sin dotter efter något år och drog vidare västerut

Han fick sitt torpebrev 1620 och torpet skattlades 1636-37
Torpet övergavs 1716 för att grödan ofta frös.
Nya torpet ligger på sjöns norra sida. Det var Sigfrid Sakariasson som 1716 beslutade sej för att flytta dit. Nya torpet skattlöstes 1761.

Ägarlängd gamla torpet:

Jon Jonsson Pulkkinen (död ca 1628)
Jöns Jonsson från 1628 (död ca 1664)
Mickel Jönsson (säljer hemmanet 1664 (?) till
Lars Månsson för 70 rdr (köpet hävs senare?)
Johan Jönsson (står som ägare omkring 1668 till omkring 1700)
Pål Bertilsson lämnar hemmanet öde då han drog ut som båtsman 1677 (hemmanet sägs vara öde redan 1675)

Pål kan ha brukat½ Råssjö. Andra ½ brukas av Johan Jönsson

Sigfrid Jonsson omnämns som ägare omkr. 1700
Sigfrid Zakariasson (omkr. 1706) blir den som överger gamla torpet och tar upp det nya på andra sidan sjön.

Samt alla kvinnor, barn och "lösfinnar" som aldrig nämns i källorna

Uppgifterna på den här sidan har vi fått av Maud Wedin

Mera kan du läsa i bla. Södra och nordvästra finnmarkerna i Borgsjö av Ivan Johnsson