Finn Johannes pörte

Finn Johannes pörte låg enl många muntliga traditionsbärare uppe på gården. Pörtet ska enl. traditionen har rivits i slutet av 1930 talet och körts fram till byn. Meningen var att det skulle fraktas till hembygdsgården. Nu blev det aldrig av och det finns egentligen två varianter av vad som hände. Den ena är att byggnaden ska ha ruttnat bort, och den andra är att den sågades upp till "Stockholmsved".

Som tur är finns det några bilder bevarade av byggnaden. Den här bilden finns med i lite olika skrifter, bl.a Borgsjö Hembygdsförenings årsskrift om Råsjö. När vi hade "Arkeologidagen" kom en man och visade upp bilden, och jag blev naturligtvis väldigt glad, och började jaga runt för att se var "pörtet" kan ha stått, för det fanns olika uppgifter på det.
 Men det var något som inte stämde, och hur jag än vände och vred på det hela så gick det inte ihop.
En sak hade vi konstaterat långt tidigare och det var att bilden inte föreställer något pörte, utan en lada. Terrassen under ladan förbryllar dock. Den är alldeles för välgjord för en lada, och det har förmodligen funnits en annan byggnad här tidigare
Mannen med bilden hade också med sej en bild av baksidan och där finns årtalet 1621 inhugget.
Om man nu jämför dom olika bilderna så borde dörren sitta på gaveln på den här bilden, men det gör den inte.
På kvällen scannade jag bilderna och började att vända och vrida på dom i datorn. Den med årtalet på kan ju inte vara fel...
Men den andra kan det. Originalbilden verkar ha blivit spegelvänd vid vid kopieringen, och plötsligt så stämmer det, med terrassen, övriga naturförhållanden och den andra bilden.
Inristningen av "1621" på väggen kan tyda på att man använt virke från ett gammalt hus, när man byggt ladan, och den stocken (och kanske flera) kan kanske komma från det "pörte" som gett byggnaden dess namn