Inledning

Råsjö by
Utgrävningar  4-8 sept 2006
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Utgrävningar 2005
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
 
Översikt över utgrävningsområdet
Resumé från 2003
Översikt över schakten 2004
Kommentarer till 2004 års utgrävningar
Fosfatanalys
Keramiken i fynden
Pollenanalys
Osteologisk analys
Finn Johannes pörte
Så här åker du när du besöker oss
Karta över finnbyarna i Ånge
Föreläsningar och visning av området
 
Julåsens finnbosättning
Rågodling
 
Tillbaka till huvudsidan

Synpunkter kan du skicka till
lasse "at" nyanget.net