Här kommer en kort presentation av schakten efter 2004 års utgrävningar

Schakt nr Utgrävt år Kommentarer
1 2003 Innehåller spår efter en bränd vägg
2 och 3 2003 Spår efter plog eller årder är tecken på att man har brukat jorden, sannolikt efter flytten 1716. Myntet hittades i schakt 2
4 2003 Djup avfallsgrop i övre hö hörnet
5 2003 Relativt fyndlöst
6 2003 Här trodde vi från början att vi skulle gräva i ett odlingsröse. Innehåller mängder av bränd lera och kol och vi reviderade vår uppfattning. Är förmodligen ett eldstadsröse. Osäker på hur byggnaden har stått, men det finns antydning till hörnsten norr och nord öst om schaktet
7 2003 Relativt fyndlöst
8 2004 Innehåller spår efter bränd vägg och vad som tolkas som en hörnsten
9 2004 Fortsättning på bränd vägg från schakt 1 och 8. Fynd av bla. delar av en handkvarn
10 2004 Här tror vi att det funnits en ingång till huset, men vi har inget som direkt verifierar det. Schaktet innehåller mycket fet jord. Det ligger rester av stockar i schaktet som leder in i huset. I schaktets nv. hörn ligger rester efter vad vi tolkar som en eldstads. I röset mellan schakt 4 och 10 finns vissa tecken som tyder på att det kan ha funnits en källare under huset
11 2004 Årets fyndrikaste schakt med bl.a skäran i norra delen av schaktet och nålen. Mängder med sten som tolkas tillhöra grunden på huset
12 2004 När är vi mitt emellan vad vi tolkar som två eldstadsrösen, dels ett söder om schaktet dels ett på östra sidan. Mängder med bränd lera och kol. Här hittades också den hårt brända glasbiten
    Öster om schakt 12, vid den lilla rektangeln hittades den mycket mystiska plåtbiten.

Under länken "översikt över schakten" på första sidan hittar du en större bild