Kort redovisning av den osteologiska analysen
av Ylva Telldal

 

Råsjö 2004

Redovisningen avser benmaterial från år 2004 utgrävningar medan nedan tabell 1 avser benmaterial från utgrävningarna 2003-2004.

 

Totalt 2027 benfragment har analyserats varav 1 687 avser bränt material och 340 obränt material. Av dessa kom 207 fragment att identifieras till art. Förutom de arter som från 2003 års utgrävning beskrivits har två nya arter identifierats, fisk och bäver. Antalet tandfragment har också ökat från 39 till 196 stycken. En könsbedömning har varit möjlig att utföras på en tand från en galt. Eventuellt kan en mätningsbar falang 1 tillhöra en ko. Söker man finna fler individer/art har detta endast varit möjligt för älg där minst två individer identifierats genom vänster humerus. Hugg/snitt har endast noterats på 11 stycken fragment. I materialet återfanns även benfragment som kan vara spill efter någon form benbearbetning. Liksom för 2003 års benmaterial tillhör majoriteten vuxna individer. Ser man på inslaget av vilt kan det vara intressant att nämna att de sex benfragment som hittats av mårddjur, hare samt räv har alla varit brända.

 

 

Tabell 1. Fördelning brända/obrända benfragment från Råsjö utgrävningar år 2003-2004.

Klass/Art

Antal

Vikt (g)

Brända ben

Obrända ben

varav tandfragment

Älg

9

48

28

1387,46

Nöt

33

49

63

534,62

Får

-

1

-

9,36

Får/Get

55

35

57

148,38

Svin

3

13

12

43,14

Fågel (tamhöns, tjäder)

55

17

-

7,42

Fisk (Aborre, gädda bäcköring, öring el. lax)

90

1

-

0,8

Hare

4

-

-

0,71

Bäver

-

7

7

12,64

strl katt/mårddjur

1

-

-

0,03

Mårddjur

1

-

-

0,27

Räv

1

-

-

0,14

Mindre gnagare

1

2

1

0,09

Däggdjur

50

20

3

29,11

Stort däggdjur

116

33

-

238,53

Mindre däggdjur

126

12

-

65,95

Litet däggdjur

22

-

-

3,13

Ungulat (Hov eller klövdjur)

12

7

9

5,58

Stor ungulat

47

63

5

222,04

Mindre ungulat

17

6

-

13,01

Liten ungulat

129

11

11

29,87

Oidentifierat

1318

73

-

193,67

S:a

2090

398

 

2945,95