Näsets by Borgsjö socken
Ett försök att teckna byns historia

Näsets by är belägen i Ånge kommun, vid E14 ungefär mitt mellan Östersund och Sundsvall

Ursprungligen bodde människorna på det näs i Borgsjön som gett byn dess namn, för att för i mitten av 1700 talet börja att sprida sej norrut . Bland dom första platserna som togs i anspråk var byns äldsta fäbodar "Gammelbodarna" , som är belägna ca 3 km norr om byn, och kom att lämna sin roll som fäbod och övergå till året runt boende. Näset omnämns första gången 1420 i ett dokument, men byn torde vara mycket äldre.

Byn delas under sent 1500 tal juridiskt i två enheter, Östernäset (Ytternäset) och Västernäset, men har i praktiken alltid fungerat som en by, med gemensamma angelägenheter som tex. bystämma, fäbodar, jordskiften, jakt och fiske.
Det enda som dom båda bydelarna har haft var för sej är marken i andra byar. Västernäset ägde mark i Tälje, Granboda och Västerede. Östernäset ägde mark i Hallsta och Hermanboda.
Östernäset bestod ursprungligen av två "stamfastigheter" och Västernäset bestod av  fyra.
I modern tid har Västernäset utökats med två fastigheter och har numera sex "stamfastigheter".
Byns bönder skattar tillsammans för ca 120 mål.