Ladorna i odlingslandskapet

Ladorna i det gamla odlingslandskapet håller på att försvinna för gott, med vissa undantag

     
  Lada på Nyänget. Renoverad på -90 talet av länsstyrelsen    
 
Lada på Nyänget (numera helt rasad)   I senare tid byggdes ladorna ofta av bräder. Ladan står på Storrå
 
Äldre lador hade oftast ingången på gaveln. Ängarna var små och man bar in höet. I samband med storskiftet och laga skiftet slogs ängarna ihop till större enheter byggdes ingången ofta på långsidan så att man kunde köra med häst och vagn in i ladan. Den här ladan som ligger vid Husmyrbäcken är ombyggd på det sättet.   Här är samma lada, bilden visar tydligt den gamla ingången
Golvet i dom gamla ängsladorna var ofta tillverkat av rundvirke Den här ladan i Gammelbodarna är påbyggd på höjden. Virke från en annan byggnad har använts till övervåningen