Gamla skrifter

Förr eller senare stöter man på gammal handstil som ska läsas. Det kan vara i kyrkohandlingar, bouppteckningar, skifteshandlingar mm.
Vissa handlingar låter sej läsas ganska enkelt, men förr eller senare stöter man på problem, och det hela kan verka omöjligt att tyda.
Men ge inte upp, det går att läsa det mesta, även om det tar tid. Här kommer några små enkla tips som kan underlätta.

Lägg ett smörpapper ovanpå dokumentet och gör en försiktig avskrift på smörpapperet. Ofta när man själv följer bokstäverna så blir det mycket lättare att förstå vad det står.

Scanna dokumentet och skriv ut dom olika sidorna. Skriv av bokstav för bokstav under "original orden". Hoppa över dom bokstäver som du inte klarar direkt, och gå sen tillbaka och försök igen. "Översätt" inte mer än max ett par sidor till att börja med. När du lyckats med det så går resten oftast mycket lättare.

Om man fortfarande går bet, kan man göra ett eget "alfabet". Man kopierar det scannade dokumentet, och klipper ut, bokstav för bokstav, det man känner igen. Sen sätter man ihop sitt alfabet i tex. Excel.

Här nedan följer ett exempel hämtat ur Näsets bykista. Texten är ett utdrag ur en  handling rörande Communister Sellgrens köp av halva Östernäset nr 2 av Anders Bertilsson. Köpet skedde sannolikt i slutet av 1760 talet.