Gammelbodarna

Gammelbodarna är troligen Näsets första fäbodar. Området utbreder sej på norra sidan Täljeån, från bron till holmen, på en sträcka av ca 1,5 km. Redan i mitten av 1700 talet omnämns området som "gamla fäbodar" vilket kan tyda på avsevärd ålder. Man använde då vallarna som s.k hemfäbodar, vilket innebar att man började fäbodsäsongen i dessa, därefter flyttade man under högsommaren till sina "långfäbodar", som kunde ligga mer än 1 mil från byn, för att under sensommar och höst återvända till sina hemfäbodar. Detta för att få skogsbetet att räcka till, för alla kreatur som man hade.

I början av 1800 talet börjar området att få fast befolkning i form av upptagna torpställen och en mindre del av marken uppodlades även till åker. Sammantaget har det funnits  ett tiotal torpställen i området.

Sågplats, kvarnar och en vadmalsstamp har funnits i Täljeån inom området.

Ett hälsohem har det också funnits dit det kom folk från hela landet för att "dricka brunn" i slutet av 1800 talet.

 

I dag utgör området kring Rune Backmans fastighet ett vackert naturvårdsområde som visar på hur gamla tidersängar kunde se ut.

Området sköts i dag genom länsstyrelsens försorg

 

 

 

 

 

 

 

Ladornas utseende, med endast en liten dörr på gaveln, visar också på områdets gamla prägel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gammal smedja har också bevarats och restaurerats

 

 

 

 

Här kan du se flera bilder av området tagna hösten 2000