Borgsjöhillebarden

Omkring 1950 fann Markus Andersson en hillebard vid plöjning i närheten av Täljeån. Hillebarden låg inbäddad i lera på ca 50 cm djup och hade därför klarat åren förhållandevis bra..

Hillebarden har som figuren visar, upptill en lång smal bajonettliknande spets. Yxan har haft en jämt böjd egg och är genomborrad med en grupp om 5 hål i bladets mitt, och innanför varje hörn ett liknande hål. Den mitt emot yxan utgående haken, har spetsen vänd neråt och är försedd med 3 liknande hål som yxan. (Hålen syns inte på denna redigerade bild.) Hillebarden avslutas nertill med en kort trind skaftholk, som åt den ena sidan fortsätter i en lång skena som varit infälld i skaftet och fästad med två spikar.

Att denna hillebard troligen tillverkats omkring 1580 kan man se på den lilla uppstående svans vid hakens knä.

(Källa: Saxat ur en artikel i Sundsvalls Tidning troligen från 22/5 1950. Artikelförfattare A. Enkvist)

Spjutspets

En spjutspets av grå kvartsit hittades i början av 1950 talet på sjöbottnen vid Näsudden i Nedertjärnen. Upphittaren var Rune Backman.

Spetsen är ursprungligen ca 15 cm lång och ca 4,5 cm bred på mitten. Spetsen och basen är trasiga.

Spetsen förvaras på Borgsjö Hembygdsgård och har inv. nr 1172