Födorådskontraktet

Idag pratas det mycket om pensioner och pensionsförsäkringar. Detta är ingenting nytt. I alla tider har människan försökt att se om sitt hus när man närmar sej ålderdomen. Dom fattigaste fick förr "gå på sockna". Det innebar att byamännen hade ansvar för försörjningen av en gammal människa. Den gamle fick gå eller åka mellan dom olika gårdarna i socknen, och man fick stanna olika länge hos olika bönder. Ingen gillade den typen av åldringsvård. Bönderna ogillade den därför att det var en belastning att få den gamle i sitt hushåll, gamlingen därför att det var förnedrande. Ett sätt att trygga sin ålderdom var att överlåta fastigheten på någon, oftast något barn eller nära släkting. I överlåtelsen ingick ett födorådskontrakt som innebar att den nya ägaren skulle svara för gamlingens försörjning. Kontrakten var ofta utformade så att ersättningen skulle utgå i mat, boende, kläder och skjuts till bl.a. kyrkan vid olika tillfällen.
 Här kommer ett exempel på hur ett sådant kontrakt kunde se ut

 

Undertecknad Martin Westlinder förbinder sej att till min moder Juliana Olsdotter under hennes återstående lifstid utgifva

 följande födorådsförmåner, nemligen

1 Tre /3/ kub.fot korn,

en och en half /1½/ kub fot råg,

åtta /8/ skålpund smör,

Tio /10/ skålpund ost,

Tjugo /20/ skålpund messmör,

Tio /10/ skålpund torrt kött,

och rättighet att utsätta en ochen half /1½/ kub.fot potatis å min torplägenhet allt årligen.

 

2 Såsom bidrag till kläder skall årligen aflemnas

Tjugofyra /24/ fot oblekt 28 tums domestik

Tre /3/ skålpund ull,

Tre /3/ skålpund färgat bomullsgarn

och ett par skor

 

3 Till kålgärda afsätts en figur å tjugo /20/ foti fyrkant å tjenligt ställe af min torplägenhet

 

4 Till husrum öfverlemnades nordöstra kammaren i nedre våningen af mangårdsbyggningen och nödig vedbrand till detta rum när så erfodras

 

5 Om förenämnda min moder skulle öfverlefua sin nuvarande man, Nils Gulliksson,så skall han, förutom ofvannämnde förmåner, åtnjuta duglig föda hos torplägenhetens innehafuare, och vid inträffande sjukdom erhålla nödig vård och skötsel.

 

Till mera säkerhet för erhållande af här Intagen förmåner eger födorådstagerskan Juliana Margareta Olsdotter att utan mitt och min hustru Inga Karolina Engmans vidare hörande hos Torps tingslags häradsrätt söka och taga inteckning uti vår torplägenhet om 6 hektar 9,53 ar från hemmanen nr 1,3 och 4 i Ensillre, Borgsjö socken, försäkras med våre egenhändiga underskrifter

 

Borgsjö och Ensillre den 8 januari 1891

 

Martin Westlinder

Inga Karolina Engman

 

Juliana Margareta /bom/ Olsdotter

Godkännes af hennes man N G Sandin