Bystämman

Vid bystämman beslutades om byns alla angelägenheter. Dessa byangelägenheter var före 1800 talet väldigt många. Man beslutade tex.

I byarna fanns även "By vaktare". Det var troligen ett slags ordningsmän. By vaktarna svarade bl.a. inför sockenstämman. Dom skulle se till att det som beslutades i socknen efterlevdes ute i byarna.

Här nedan följer ett antal avskrifter av bystämmoprotokoll. Som du kan se finns det inte protokoll från alla år i listan. Var alla andra protokoll finns vet jag inte, men det kan vara troligt att dom en gång blev kvar hos byåldermannen, eller att det helt enkelt inte skrevs några protokoll.

1825 1832 1834 1839 1840 1853 1853 1863 1864 1872  1874

1878 1893 1893 1897 1902