Bomärket

Bomärket var ett sätt för ägaren av ett hemman att dels märka sina saker, dels till att underteckna olika dokument.
Bomärket användes under den tid innan människorna hade lärt sej konsten att skriva, och upphör i stort sett att användas i mitten av 1800 talet
Bomärket var inte personligt utan samma märke följde ägaren till ett visst hemman genom generationerna så länge hemmanet bestod.
När man delade ett hemman, fick en ena delen oftast behålla "original märket" , medan den andra delen antog ett liknande märke, med någon liten ändring i förhållande till originalet.
Bomärket var så utformat, att det skulle gå lätt att rista in i olika material.
Här kan du se några av Näsets bomärken som jag har hittat i diverse handlingar och i boken "Medelpads bomärken" av Valfrid Bergsten.

Vn 1

Nils Ersson

1700

 

Gullik Nilsson

1720,1750,1758

Nils Gulliksson (Har även använt sej av ett liknande bomärke som Per Jacobsson Vn 2 år 1774)

1763,1765

Gullik Nilsson

1791,1794,1800

Vn 1

Gullik Nilsson (Gullik Nilsson har även använt samma bomärke som de övriga på Vn 1 innan 1805)

Det nya bomärket kan ha tillkommit i samband med flytten till Harprå

1805

Vn 1

Abraham Gulliksson (Littera Ha)

1834

Vn 2

Olof Mickelsson

1763,1765,1774

Nils Ersson

1794,1800

Vn 2

Per Jacobsson

1805

Vn3

Per Andersson

1757,1766,1759,1774,1775

Anders Jonsson

1794,1800

Vn4

Nils Andersson

1708

Anders Nilsson

1711,1723

Anders Andersson

1753,1763,1765

Jon Andersson

1774

Vn4

Nils Nilsson

1805

Vn 4

Olof Jonsson

1805

Vn 4

Olof Eliasson

1834

Ön 1

Jöns Svensson

1653

Anders Persson

1720

Erik Andersson

1763

Erik Jönsson

1794,1800,1805

Ön 1

Gullik Jonsson

1794,1800,1803

Ön 2

Jon Pålsson

1653,1665

Jon Ersson

1720

Bertil Ersson

1763

Anders Bertilsson

1773

1790,1794,1800

Per Andersson

1805

Ön 2

Per Persson

1794,1800

1788

Ön 2

Anders Nilsson (Littra E)

1853

Ön 2

Ingela Olofsdotter

1784