Båtsmän

Bönderna i socknarna var tvungna att utrusta och delvis försörja soldater. I Borgsjö socken höll man båtsmän som skulle tjänstgöra på kronans skepp och tillhöra Norrlands andra båtsmanskompani. Här bildade Västernäset och Byn rote nr 117 och Östernäset och Gubbyn bildade rote nr 118.

Rote 117 har ha haft sitt torp i Råasvedjan, och kanske på norra sidan av Näset i den s.k "Wåhlbergsgärdan"

Rote 118 har haft sitt torp i Kulmyrrå

Båtsmännen fick ibland vid inskrivningen ärva det efternamn som hörde till roten. På rote 117 var det namnen Höök (1687), Rund (1691),och Bäckman 1730,1758,1810,1885) På rote 118 var det namnen Hellsing (1691), Abborre (1730, 1758),Bykvist (1810, 1885 )

Den siste båtsmannen på rote 117 var Seger Olof (Viklander) Bäckman (bild t.v) fc 1876.Han slutade som båtsman 4/4 1898 och hade då varit båtsman i 21 år och 8 mån. Han tillhörde Nr 31 Norrlands andra båtsmanskompani. Efter sin pension fick han köpa torpet av roten.

Före honom var det Olof Mickelsen. Han slutade troligen 1877.Han skrev ett kontrakt 4/3 1866.

Rotarna bestod före 1683 av 5 bönder för att då ändras till 4. Under kristider ålades roten att hålla två båtsmän, och i vissa fall fick bönderna i Borgsjö även ställa gränsvakt till kronans förfogande. Borgsjö socken började att leverera båtsmän 1661 och höll då 6 st. Mellan åren 1700-1721 hölls 68 båtsmän av Borgsjö socken.

1680 flyttades alla båtsmän och deras familjer till Karlskrona för att flottan hade sin bas där och manskapet skulle vara nära till hands.

Rote 117;Västernäset och Byn . 1866 och 1876 låg båtsmanstorpet i Råasvedjan

Båtsmansnamnet var Höök (1687), Rund (1691), Bäckman (1730, 1758, 1810,1885)

Rote 118; Östernäset och Byn .1871 och 1882 var torpet beläget på Kulmyrrå (Hermanboda)

Båtsmansnamnet var Hellsing (1691), Abborre (1730, 1758) Bykvist (1885)

Det har troligen legat ett båtsmanstorp nere på Näset också. Det skulle då ha legat i den s.k. "Wålbergsgärdan" på norra sidan näset nere vid Täljeviken

Här finns en länk där du kan läsa mer om båtsmännen i Medelpad